Menu
0 Comments

申能股份2005年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

                       申能使产生兴趣2005每一年度使报到

  公司基本通讯上弦

一、公司中文名声:申能使产生兴趣有限公司

公司英文名声:高能  Company   Limited

英文缩写:高能

二、公司法定代理人:吴家华

三、董事会部长:陈明希接触人:上海恢复路1号

打电话:021-63900888   副本:021-63900119

电子邮筒:zhenquan@

四、公司建立互信关系事务代表:周艳飞接触人:上海恢复路1号

打电话:021-63900145   副本:021-63900119

电子邮筒:zhouming@

五、公司流露地址:上海市陆家嘴环路958号1010室

公司使运作地址:上海恢复路1号22楼     邮递区号:200021

公司的互联网网络网站:

公司邮筒:zhenquan@

六、公司选择的通讯表演报纸:《上海建立互信关系报》、《奇纳建立互信关系报》

奇纳证监会在公司年度使报到中指出的网站: 

公司年度使报到:公司建立互信关系部

七:公司建立互信关系交易所:上海建立互信关系交易所

的股本简化:的股本代码需价:600642

八、那个公司或企业材料:

公司概要的记录的日期、使坐落在:1993年2月22日,上海市工商行政部门管理局;

公司营业执照流露号:3100001000494;

公司税务记录号码:沪310046132208495;

公司来访的会计工作公司名声及使运作地址:雍大华会计工作公司有限责任公司,上海长乐路989号楼23层。

第二份食物节会计工作记录和事情记录汇总

一、公司当年产生结果的(单位):人民币)

总复发                                                                                     2,057,074,

净赚                                                                                       1,342,900,

谅解非惯常利弊得失后净赚                                                                   1,306,559,

主营事情复发                                                                                 1,917,628,

那个事情复发                                                                                       888,

营业复发                                                                                     1,650,007,

花费进项                                                                                       406,334,

奖金薪水                                                                                           491,

营业外进出净总值                                                                                     240,

营利主义的涌现黄金净流量                                                                   2,521,486,

现钞及现钞等价物净增减额                                                                      -112,709,

注:谅解非惯常利弊得失签订协议和总计:

签订协议                                                       总计(元)

俗僧股权花费的处置、固定资产、在建工程、无

30,933,

产生资产、那个俗僧资产的利弊得失

各种产生的内阁奖金                                                                               442,

按会计工作准则谅解公司的日资

1,323,

增产预备后的那个外用的薪水、薪水

以前年度早已计提各项减值预备的恢复                                                            8,226,

所得税势力数                                                                                 -4,585,

概括                                                     36,341,

二、该公司的首要会计工作记录和财务目标为最末一个人目标。

2003年

财务目标                   单位               2005年                       2004年

预整齐的

主营事情薪水                        元            7,964,167,            5,734,168,            3,710,147,           3,710,147,

总复发                            元2,057,074,            1,678,796,            1,655,165,           1,655,165,

净赚                              元1,342,900,            1,159,585,            1,134,746,           1,134,746,

谅解非惯常利弊得失

元1,306,559,            1,160,841,            1,100,231,           1,100,231,

后净赚

总资产                              元          18,033,625,           17,952,268,           15,235,855,           15,251,202,

股东权益

元9,778,391,            8,969,937,            8,347,821,           8,363,169,

股东权益

营利主义的涌现

元2,521,486,            1,817,896,            1,828,451,           1,828,451,

黄金净流量

每股进项                          元/股                                                                                         

谅解非惯常利弊得失

元/股                                                                                         

后每股进项

每股净资产                     元/股                                                                                        

整齐的后每股净资产               元/股                                                                                        

每股收到

元/股              

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注